1. Klinika za pediatrijo Kliničnega centra Maribor
 2. Zavod Naprej Maribor
 3. OŠ Rada Robiča Limbuš 
 4. ZUDV Dornava - Dnevni center Maribor
 5. OŠ Gustava Šiliha Maribor
 6. Center za sluh in govor Maribor
 7. OŠ Janka Padežnika v Mariboru
 8. Medobčinsko društvo Sožitje Maribor
 9. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor - Center za otroke z motnjami v razvoju (2010)
 10. Dom Antona Skale iz Maribora
 11. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor
 12. Društvo DEBRA, Trzin
 13. Osnovna šola Borci za severno mejo Maribor 
 14. Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor 
 15. Društvo Namesto pike, vejica 
 16. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Center za otroke z motnjami v razvoju (2012) 
 17. Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marjana Borštnerja Dornava oddelek Ptuj 
 18. Osnova šola Prežihovega Voranca Maribor 
 19. Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
 20. Osnovna šola Slave Klavora Maribor
 21. Osnovna šola Bojana Ilicha
 22. Predšolski oddelki s prilagojenim programom OŠ Gustava Šiliha
 23. Osnovna šola Martina Konašaka
 24. Osnovna šola Maksa Durjave
 25. Osnovna šola Miklavž
 26. OŠ s prilagojenim programom Minke Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice
 27. Društvu za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
 28. Osnovna šola Duplek
 29. Osnovna šola Kamnica
 30. Osnovna šola Draga Kobala
 31. Stanovanjska skupina Zveze Sonček na Pragerskem  
 32. Osnovna šola Kungota
 33. Zveza Sonček Vrtiče 
 34. Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
 35. Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
 36. Osnovna šola Jarenina
 37. Osnovna šola Sladki vrh
 38. Zveza prijateljev mladine Maribor