Z donacijami bomo pomagali Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca pri projektu za dolgotrajno oskrbo otrok s posebnimi potrebami.

 PROGRAM